Kulturna događanja

Minijature

Međunarodna izložba malog formata.

15.10.2018.

Minijature su projekt Udruge likovnih stvaralaca iz Zaprešića koji se kontinuirano provodi od 1997. godine kao natječajna godišnja izložba likovnih djela malog formata. Svake se godine izložbom prezentiraju suvremeni hrvatski likovni umjetnici, a posebno mlađe generacije (studenti likovnih akademija i srodnih studija), kao i njihove kolegice i kolege iz inozemstva.

Cilj projekta je ostvarivanje komunikacije među mladim umjetnicima u Hrvatskoj i inozemstvu, poticanje svijesti građana grada Zaprešića o potrebi revitalizacije baštine Novih dvora kao potencijalne kulturno – turističke jezgre koja privlači raznovrsne posjetitelje i stvara novu kulturnu publiku, kao i integriranje suvremenih kulturnih programa u kulturnu baštinu grada Zaprešića. Izložbom se također nastoji izgraditi stalna platforma za međunarodnu suradnju među likovnim umjetnicima i institucijama.

Organizator: Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić

Ostala događanja.

X